Sesiynau Galw Heibio ar gyngor Iechyd Meddwl

Gan fod nifer dda yn dod i'r Sesiynau galw-heibio, rydym yn cynnig sgwrs fer (dim mwy na 15 munud) wedi hynny byddwn yn cynnig apwyntiad arall i chi neu eich cyfeirio at adnoddau neu wasanaethau priodol eraill.  Bydd Gwirfoddolwyr Cyswllt ar gael i gynnig cefnogaeth wrth i chi aros i weld Cynghorydd Iechyd Meddwl.

Gweler:
www.bangor.ac.uk/studentservices/mentalhealth/documents/
Semester1.pdf

Dyddiad cyhoeddi: 19 Medi 2019