Sesiynau galw heibio ar gyngor Iechyd Meddwl

Mae Cheryl Parkinson a Fiona Rickard, Ymgynghorwyr Iechyd Meddwl, Prifysgol Bangor, wedi uno gydag Undeb Myfyrwyr Bangor i gynnig nifer o sesiynau galw heibio ar bynciau amrywiol. Os hoffech alw heibio, mae’r dyddiadau a lleoliad ar gyfer y sesiynau ar gael yma.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Tachwedd 2019