Sesiynau Galw Heibio Hybu Iechyd Meddwl

30 Medi – 16 Rhagfyr

Mae Cheryl Parkinson a Fiona Rickard, Ymgynghorwyr Iechyd Meddwl, Prifysgol Bangor, wedi uno gydag Undeb Myfyrwyr Bangor i gynnig nifer o sesiynau galw heibio â themâu'n seiliedig ar bynciau amrywiol. Os hoffech alw heibio, mae'r dyddiadau, pynciau a lleoliad ar gyfer y sesiynau ar gael isod:

Dyddiad cyhoeddi: 25 Medi 2015