Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ysmygu

Dim ‘Smygu Cymru

Yma cewch wybodaeth am roi'r gorau i ysmygu a sut i dderbyn cymorth am ddim os ydych chi, neu rywun agos atoch, eisiau rhoi'r gorau iddi. Credir bod dau rhan o dri o ysmygwyr eisiau rhoi'r gorau i ysmygu felly nid ydych chi ar eich pen eich hun.
Ffoniwch yn rhad ac am ddim 0800 085 2219

http://www.wales.nhs.uk/sites3/
w-home.cfm?orgid=754

Gwasanaeth Iechyd Cenedlaethol

Siaradwch a chynghorwyr di-ysmygu ar 0800 169 0 169
Mae'r tîm o gynghorwyr hyfforddedig yno i'ch helpu. Gallant roi gwybodaeth i chi am feddygaeth i'ch helpu chi rhoi'r gorau i ysmygu, cyngor ar sut i roi'r gorau a gallant hefyd ddweud wrthych am Wasanaethau Rhoi'r Gorau i Ysmygu sydd am ddim gan eich GIC lleol. Pan ydych wedi rhoi'r gorau i ysmygu, gallwch ffonio am fwy o gyngor ac anogaeth pan fyddwch ei angen.
http://gosmokefree.nhs.uk/

Her Iechyd Cymru

Mae ysmygu yn lladd 6,000 o bobl yng Nghymru bob blwyddyn. Mae rhoi'r gorau i ysmygu yn cynyddu'r posibilrwydd y byddwch yn byw bywyd hir ac iach. Dyma rhai canllawiau i'ch helpu:
http://new.wales.gov.uk/subsite/healthchallenge/individuals/smoking/?lang=cy

Quit

Nid yw'n hawdd rhoi'r gorau i ysmygu ond mae YN bosibl. I fod yn llwyddiannus mae'n rhaid i chi fod wir eisiau rhoi'r gorau iddi a bod yn barod am yr her. Mae gwefan Quit yn rhoi arweiniad ymarferol i chi am sut i roi'r gorau iddi.
http://www.quit.org.uk/

Stub

Nid yw'r wefan yma yn rhoi araith i chi am beryglon ysmygu. Yn hytrach mae'n eich annog i roi'r gorau iddi gan gynnig gwybodaeth a chanllawiau i wneud pethau'n haws.
http://www.stub.org.uk/General/asp/default.asp?PageName=37