Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ddim yn teimlo'n dda? Cysylltwch â

Galw Iechyd Cymru


Gallwch gael cyngor a gwybodaeth am iechyd drwy ffonio Galw Iechyd Cymru ar 0845 46 47. Gallwch ffonio unrhyw bryd gan ein bod yn agored 24 awr y dydd, bob dydd. Gallwch siarad â nyrs a all eich asesu dros y ffôn.

Gallwch hefyd ddysgu am sut i ofalu am eich iechyd y tymor hwn, gydag ychydig o gymorth gan ein gwefan Galw Iechyd Cymru. (ar gael ar eich ffôn, llechen, gliniadur, mhac neu pc).

Gallwch gael hyd i feddyg, deintydd neu glinig iechyd rhywiol yn eich ardal drwy ddefnyddio ein chwiliad am wasanaethau lleol.

Os ydych yn teimlo'n sâl gyda'r ddannodd, peswch/annwyd, taflu i fyny a mwy gallwch ddefnyddio ein gwirydd symptomau i weld beth ddylech ei wneud.

Gallwch hefyd ofyn cwestiwn am iechyd ar-lein.

Gallwch ein dilyn hefyd ar Twitter @NHSDirectWales ac ar Facebook.

Cliciwch yma i gael arweiniad cyflym i fyfyrwyr

Cliciwch yma i fynd i'r wefan Dewis doeth