Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Arweinwyr Cyfoed ar gyfer ôl-raddedigion

Mae Cynllun Arweinwyr Cyfoed llwyddiannus Prifysgol Bangor wedi ei ehangu’n awr i gynnwys arweinwyr cyfoed ôl-radd.

Beth yw arweinwyr cyfoed ôl-radd?

Myfyrwyr ôl-radd sydd wedi gwirfoddoli ac wedi cael eu hyfforddi i helpu myfyrwyr newydd ymgynefino â bywyd prifysgol yw arweinwyr cyfoed ôl-radd. Byddant yn eich tywys o gwmpas Bangor ac yn cynorthwyo mewn sesiynau cynefino ac yn eich helpu chi i gyrraedd lle rydych angen bod.

Gallant eich helpu drwy ateb cwestiynau a fydd gennych wrth ddechrau ym Mangor, er enghraifft lle mae’r darlithfeydd, pa siopau sydd ar agor yn hwyr, ble gallwch chi fynd i nofio a rhoi cyngor i chi am bethau i’w gwneud a lle i fynd i wneud ffrindiau newydd. Ond os na allant helpu, bydd eu hyfforddiant yn golygu eu bod yn adnabod rhywun a all eich helpu a byddant yn eich cyfeirio at y person hwnnw.

Maent yn barod i’ch helpu am gymaint o amser ag yr ydych chi’n teimlo yr hoffech chi gael ychydig o help.

Yn ôl i’r brig

Arweinwyr cyfoed ôl-radd a’r ysgol academaidd

Mae’r arweinwyr cyfoed ôl-radd yn gweithio trwy eu hysgolion academaidd, ac mae gan fwyafrif yr ysgolion academaidd rhywfaint o wirfoddolwyr sydd ar gael. Gan fod pob maes academaidd yn trefnu eu sesiynau cynefino’n wahanol, bydd yr union drefniadau yn amrywio rhywfaint. Fe ddylech serch hynny gyfarfod â’r arweinwyr cyfoed ôl-radd rhyw ben yn yr ysgol academaidd yn ystod eich cyfnod cynefino a chael cyfle i ofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych a chael cyngor cyfeillgar i’ch helpu i ymgynefino. Os nad ydych wedi cwrdd ag un, gofynnwch i aelod staff (Ceir rhestr o gysylltiadau staff yn yr ysgolion yma)

neu anfonwch e-bost i postgraduatepeerguides@bangor.ac.uk

Yn ôl i’r brig

Cyswllt cyntaf gyda’r arweinwyr cyfoed ôl-radd

Mae’n debyg y bydd y rhan fwyaf ohonoch yn cyfarfod â’r arweinwyr cyfoed ôl-radd yn yr ysgol academaidd, ond os ydych yn byw yn un o neuaddau preswyl y brifysgol mae’n bosib y cewch ymweliad gan un o’r arweinwyr cyfoed ôl-radd i’ch croesawu. Os byddwch yn cyrraedd yn ystod y prif benwythnos croeso ym mis Medi bydd yna ystafell gyfarfod ar gael ger y neuaddau preswyl rhwng 10:00am a 5:00pm at ddefnydd yr holl arweinwyr cyfoed (cadwch lygad am yr arwyddion). Os nad ydych wedi cyfarfod ag arweinydd cyfoed ôl-radd neu eisiau rhagor o wybodaeth byddwch yn gallu cael cymorth yno.

Yn ôl i’r brig

Ddim eisiau arweinydd cyfoed

Mae’r rhan fwyaf o fyfyrwyr yn gweld bod arweinwyr cyfoed o gymorth mawr; ond os ydych chi wir yn teimlo nad ydych chi eisiau un, yna gadewch i ni wybod trwy gysylltu â’r Cydlynydd Cefnogi Cyfoedion, Gwasanaethau Myfyrwyr, Llawr Cyntaf, Neuadd Rathbone, Ffordd y Coleg, Bangor, Gwynedd LL57 2DF neu anfonwch e-bost i peerguidng@bangor.ac.uk.

Yn ôl i’r brig

Buasem yn falch o gael adborth gennych

Rydym yn falch o gael eich adborth er mwyn gallu darparu’r gwasanaeth gorau posibl yn awr ac yn y dyfodol. Os oes gennych unrhyw adborth, cysylltwch ag un o’r canlynol: