Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Tiwtoriaid Anabledd yn yr ysgolion academaidd

Mae gan bob ysgol aelod staff academaidd sydd wedi ei enwebu i gydlynu'r ddarpariaeth ar gyfer myfyrwyr anabl yn eu hysgol a bod yn bwynt cyswllt i arbenigwyr pwnc yn yr ysgol a threfnu addasiadau rhesymol.

Gyfrifoldebau'r Tiwtor Anabledd.

Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes

Ysgol

Tiwtor

Ebost

Est ffon

Ysgol Busnes Bangor

Dr. Rasha Alsakka

r.alsakka@bangor.ac.uk

3571

Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas

Dr. Karen Pollock

k.pollock@bangor.ac.uk

2839

Ieithoedd, Llenyddiaethau ac Ieithyddiaeth

Dr. Helga Mullneritsch

h.mullneritsch@bangor.ac.uk

 

Gyfraith

Dr. Tara Smith

t.smith@bangor.ac.uk

8634

Cerddoriaeth a’r Cyfryngau

Huw Powell

h.powell@bangor.ac.uk

2977

Cymraeg

Prof. Angharad Price

a.price@bangor.ac.uk

2097

 

Coleg Gwyddorau’r Amgylchedd a Pheirianneg

Ysgol

Tiwtor

Ebost

Est ffon

Ysgol Cyfrifiadureg a Pheirianneg Electronig

Dr. Mohammed Mabrook

m.f.mabrook@bangor.ac.uk

2702

Gwyddorau Naturiol
    Bioleg a Swoleg
   
  Cemeg

  Daeryddiaeth, Yr Amgylchedd, Coedwigaeth

Dr. Joanna Smith / Dr. Daniel Thornham


Dr. Lorrie Murphy

Sian Pierce

j.smith@bangor.ac.uk
d.thornham@bangor.ac.uk

l.m.murphy@bangor.ac.uk

s.pierce@bangor.ac.uk

 

2298
8706

2384

3290

Gwyddorau Eigion

Dr Katrien van Landeghem /
Dr Laura Grange

k.v.landeghem@bangor.ac.uk
l.grange@bangor.ac.uk

8161
2816

 

Coleg Gwyddorau Dynol

Ysgol

Tiwtor

Ebost

Est ffon

Addysg a Datblygiad Dynol

Helen Branwen Roberts

h.b.roberts@bangor.ac.uk

3080

Gwyddorau Iechyd

Ian Davies Abbott

IanDaviesAbbott@bangor.ac.uk

2147

Gwyddorau Meddygol

Dr. Alyson Moyes

alyson.moyes@bangor.ac.uk

8778

Seicoleg

Dr. Nia Griffith

n.griffith@bangor.ac.uk

2543

Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer

Dr. Jennifer Cooney

j.cooney@bangor.ac.uk

8517

Wedi'i ddiweddaru 28.02.20