Arweiniad 3 - Sut i reoli eich darllen

Croeso i Arweiniad 3 Sgiliau Astudio Effeithiol - Sut i reoli eich darllen

Cewch ddigonedd o wybodaeth ac awgrymiadau yma a luniwyd gan Caspar Wynne, myfyriwr ym Mhrifysgol Bangor, ar gyfer myfyrwyr Prifysgol Bangor yn ystod ei interniaeth yn y Gwasanaethau Anabledd (Haf 2016).

Cynnwys

Wedi ei ddiweddaru Medi 2019.