Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Croeso...

Gobeithio y bydd y wefan hon yn eich helpu i fynd o gwmpas yr adeiladau academaidd ym Mhrifysgol Bangor. Bydd yn dweud wrthych lle i barcio, os oes yna lifftiau a’r mannau lloches diogel y mae angen ichi fynd iddynt mewn argyfwng.

Gan fod rhannau o Fangor yn serth, e.e. Parc y Coleg, efallai y byddai’n syniad da i chi ymgyfarwyddo â’r ardal cyn dechrau gweithio / astudio yn y brifysgol. Gall fod rhwystrau i bobl gydag anawsterau symud a gall fod yn anodd mynd i rai o’n hadeiladau hynaf. Lle bo’n bosibl, rydym yn gwneud addasiadau rhesymol i gwrdd â gofynion arbennig. Rydym bob yn amser yn falch o gyfarfod â darpar fyfyrwyr mewn dyddiau agored neu ar unrhyw adeg gyfleus arall. Cysylltwch ag un o’n cynghorwyr anabledd a byddwn yn falch o’ch cyfarfod a gwneud trefniadau i fynd â chi o gwmpas.

Defnyddiwch ein mapiau a fideos...

Ar bob un o’r tudalennau i bob adeilad, rydym wedi rhoi cyswllt i fap safle’r Brifysgol a hefyd i Google Map sy’n lleoli pob adeilad yn fanwl. I gael gwybodaeth am sut i fynd o un rhan o Fangor i un arall gallwch hefyd ddefnyddio ein fideos – fel yr un am sut i fynd i Ffordd y Coleg.

what3words

Mae'r Gwasanaeth Anabledd hefyd yn defnyddio what3words, cliciwch ar y ddolen:

Mynedfa Ffordd y Coleg: ////gweinyddu.deddf.mesur

Mynedfa Lôn Cariadon: ///anelwch.blendio.rhwyfwr

Gwybodaeth ddefnyddiol ar fynediad corfforol

Lluniwyd y wybodaeth hon gan Alistair Davies, myfyriwr ym Mhrifysgol Bangor yn ystod ei interniaeth gyda'r Gwasanaethau Anabledd.

Gwybodaeth deithio ar gyfer Prifysgol Bangor

Popeth rydych angen ei wybod am drafnidiaeth gyhoeddus i deithio ym Mangor a’r cyffiniau.
http://myndibobmanfelmyfyriwr.traveline.cymru/prifysgol-bangor/

Neuaddau Preswyl

Ewch i Lety Myfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor os oes gennych gwestiynau penodol ynglŷn â chyfleusterau yn y Neuaddau Preswyl, cysylltwch â’r Swyddfa Neuaddau: halls@bangor.ac.uk neu ffoniwch 01248 383944.

 

Wedi’i ddiweddaru 08.06.2020