Arweiniad 4 - Sut i gael y budd mwyaf o ddarlithoedd

Croeso i Arweiniad 4 o Sgiliau Astudio Effeithiol - Sut i fanteisio i'r eithaf ar ddarlithoedd

Cewch ddigonedd o wybodaeth ac awgrymiadau yma a luniwyd gan Caspar Wynne, myfyriwr ym Mhrifysgol Bangor, ar gyfer myfyrwyr Prifysgol Bangor yn ystod ei interniaeth yn y Gwasanaethau Anabledd (Haf 2016).

Cynnwys

Wedi ei ddiweddaru Medi 2019.