Arweiniad 5 - Sut i fanteisio i'r eithaf ar dechnoleg gynorthwyol

Croeso i Arweiniad 5 o Sgiliau Astudio Effeithiol - Sut i fanteisio i'r eithaf ar Dechnoleg Gynorthwyol

Cewch ddigonedd o wybodaeth ac awgrymiadau yma a luniwyd gan Caspar Wynne, myfyriwr ym Mhrifysgol Bangor, ar gyfer myfyrwyr Prifysgol Bangor yn ystod ei interniaeth yn y Gwasanaethau Anabledd (Haf 2016).

Cynnwys

Wedi ei ddiweddaru Medi 2019.