Ble rydym ni?

Gwasanaethau Myfyrwyr, Llawr Gwaelod Isaf, Neuadd Rathbone, Bangor.  Gellir mynd yno o Ffordd y Coleg neu o Lôn Gariadon.

Gweler y map lleoliad ar-lein ar gyfer Neuadd Rathbone (Rhif 70).

  • Mae yna ddau fynediad i Gwasanaethau Anabledd.
  1. Defnyddio'r Lifft: ewch i mewn trwy'r drysau gwydr awtomatig ar ochr chwith bellaf Neuadd Rathbone a dilynwch y coridor at y lifft. Rydym ar y llawr “-1” (sef y llawr isaf). Ewch allan o'r lifft, dilynwch y coridor, ewch drwy'r ystafell aros a thrwy'r drysau dwbl i'r dderbynfa.
  2. Dilynwch y llwybr troed wrth ymyl y drws gwydr awtomatig ar ochr chwith bellaf Neuadd Rathbone i Gwasanaethau Anabledd ac ewch i lawr y grisiau ac o amgylch yr adeilad. Yna byddwch yn cyrraedd y grisiau/ramp at y brif fynedfa.
  • Fel arall gallwch gyrraedd mynedfa 2 trwy'r gatiau ger Lôn Gariadon a defnyddio'r ramp, gan osgoi'r grisiau.