Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Anecs Rathbone - Gweddïau Mwslimaidd

Gwybodaeth ddiweddaraf pryd mae'r Ystafell Gyfarfod ar gael:  29 Awst 2014

Ni fydd yr Ystafell Gyfarfod ar gael ar gyfer Gweddïau Mwslimaidd ar y dyddiadau a ganlyn:

Dydd Mawrth, 16 Medi

Dydd Mercher, 17 Medi

Dydd Iau, 18 Medi

Dydd Gwener, 19 Medi

Mae'r 'Ystafell Dawel' lai yn agored drwy'r dydd i fyfyrwyr unigol  o unrhyw ffydd - neu heb ffydd - sydd eisiau lle i weddïo’n dawel neu fyfyrio.

Gofynnir i chi anfon unrhyw ymholiadau at ffydd@bangor.ac.uk

Dyddiad cyhoeddi: 5 Medi 2014