Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cronfa Caledi Gwyliau’r Haf

Mae gan y Brifysgol gyllid wedi ei gadw i’r neilltu i helpu myfyrwyr israddedig, llawn amser yn y flwyddyn 1af ac 2ail sydd methu cefnogi eu hunan yn ystod cyfnod gwyliau’r haf. Mae’r gronfa yn gyfyngedig felly mae dosbarthu i unigolion yn ôl ewyllys y Brifysgol.  

I fod yn gymwys i ymgeisio am daliad o’r Gronfa Galedi’r Haf mae rhaid i fyfyrwyr allu dangos nad ydynt yn gallu gweithio oherwydd amgylchiadau teuluol, anableddau, anaf neu salwch.  

Dyddiad cau ar gyfer ymgeisio: 3 Mehefin 2016  

Os ydych angen cymorth neu gyngor pellach cysylltwch gyda’r Uned Cymorth Ariannol:  
Ffôn 01248 38 3566 / 38 3637
E-bost: cymorthariannol@bangor.ac.uk

 

Dyddiad cyhoeddi: 9 Mai 2016