Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Darlith Tîm Caplaniaeth

Darlith Tîm Caplaniaeth Prifysgol Bangor

Glynn Harrison

Identity and the Cliche at our Core: is contemporary individualism doing more harm than good? 
Y cwestiwn am hunaniaeth ddynol yw un o'r rhai pwysicaf y gallwn ei ofyn. Beth mae bod yn "fi" yn ei olygu?Pam mae hyn yn bwysig? Yn y ddarlith hon byddwn yn archwilio'r berthynas rhwng cysyniadau modern am yr hunan, y ffydd Gristnogol a llesiant meddyliol.

 

 

 

 

 

 

 

Darlithfa PL2, Pontio
7:00pm – Dydd Mercher, 7 Mawrth 2018

Mae Glynn Harrison MD FRCPsych Athro Emeritws Seiciatreg ym Mhrifysgol Bryste, ac arferai fod yn seiciatrydd clinigol ymgynghorol. Mae'n siarad yn eang am faterion sy'n ymwneud â ffydd a seicoleg, iechyd meddwl a niwrowyddoniaeth. 

DARLITH GYHOEDDUS - I GAEL EI GYFLWYNO DRWY GYFRWNG Y SAESNEG

Dyddiad cyhoeddi: 26 Chwefror 2018