Gwasanaeth Cynghori: Darlithoedd, Gweithdai, Grŵpiau, Cyrsiau a Sesiynau Ymwybyddiaeth Ofalgar

Sesiynau Ymwybyddiaeth Ofalgar (Cyflwynir gan y Gwasanaeth Cynghori Myfyrwyr)
Dydd Mawrth, 23ain Medi:  11.00yb-11.50yb
Ystafell Cyfarfod yr Anecs, Llawr Gwaelod, Neuadd Rathbone, Ffordd y Coleg. 
Nid oes angen neilltuo lle o flaen llaw. Gellir presennoli hynny o sesiynau yr hoffech yn ystod y flwyddyn academaidd.

Gweithdy MiFedrai reoli fy emosiynau (Cyflwynir gan y Gwasanaeth Cynghori Myfyrwyr)
Dydd Mercher, 25ain Medi:  2.00yp-4.00yh
Ystafell Cyfarfod 1, Llawr Gwaelod, Neuadd Rathbone, Ffordd y Coleg. 
Nid oes angen neilltuo lle o flaen llaw.

https://www.bangor.ac.uk/studentservices/counselling/events.php.cy

Dyddiad cyhoeddi: 16 Medi 2019