Lleihau Straen sy’n seiliedig ac Ymwybyddiaeth Ofalgar (MBSR) - rhad ac am ddim - Gwasanaeth Cynghori Myfyrwyr

Gwasanaeth Cynghori Myfyrwyr

Cwrs 8 Wythnos - Lleihau Straen sy’n seiliedig ac Ymwybyddiaeth Ofalgar

LLEFYDD AR GAEL

Sesiwn cyfeiriadedd:

Dydd Iau, Chwefror 2,  2017 3-4.30yp

Sesiynau’r Cwrs:

Pob dydd Iau; Chwefror 9 - Mawrth 30, 2017,  3-5yp

Lleoliad

Ystafell Cyfarfod Yr Anecs, Neuadd Rathbone, Ffordd y Coleg, Bangor

Mi fydd y Gwasanaeth Cynghori’n cynnig cwrs 8 wythnos

MBSR i redeg ar y dyddiadau uchod. Mae mynediad i’r cwrs trwy gais yn unig. Am ragor o wybodaeth a/neu becyn ymgeisio ewch at http://www.bangor.ac.uk/studentservices/counselling/events.php.cy i lawr lwytho ffurflen gais, cwblhau a dychwelyd i’r Gwasanaeth Cynghori Myfyrwyr, 2ail Llawr, Neuadd Rathbone, Ffordd y Coleg.

Dyddiad cau i geisiadau:  Dydd Gwener, Ionawr 20fed  2017

Dyddiad cyhoeddi: 5 Ionawr 2017