Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Mae'n bryd ceisio am gyllid myfyrwyr 2020-21!

Mae ceisiadau ar gyfer cyllid myfyrwyr israddedig llawn amser a chyrïau TAR bellach AR AGOR.

Y ffordd hawsaf i fyfyrwyr wneud cais yw ar-lein drwy un o’r gwefannau cyllid myfyrwyr canlynol:
Cyllid Myfyrwyr Cymru: www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk
Cyllid Myfyrwyr Lloegr: www.gov.uk/student-finance
Cyllid Myfyrwyr Gogledd Iwerddon: www.studentfinanceni.co.uk (agor yn fuan)
Cyllid myfyrwyr yr Alban: www.saas.gov.uk (agor yn fuan)

Byddem yn eich annog i wneud cais cyn y dyddiad cau er mwy sicrhau y byddwch yn derbyn eich rhandaliad cyllid myfyrwyr cyntaf mis yn Medi 2020 ar ôl cofrestri.

Os byddwch chi’n dod ar draws unrhyw broblemau neu angen unrhyw help gyda’ch cais, cysylltwch â’r Uned cymorth Ariannol am arweiniad a chefnogaeth:
Uned Cymorth Ariannol

Dyddiad cyhoeddi: 9 Mawrth 2020