Sesiynau Galw Heibio Ar Gyngor Iechyd Meddwl

Mae Cheryl Parkinson, Fiona Rickard a Fiona Hill, Ymgynghorwyr Iechyd Meddwl, Prifysgol Bangor, wedi uno gydag Undeb Myfyrwyr Bangor i gynnig nifer o sesiynau galw heibio ar bynciau amrywiol. Os hoffech alw heibio, mae’r dyddiadau, pynciau a lleoliad ar gyfer y sesiynau ar gael yma.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Tachwedd 2017