Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Sesiynau Ymwybyddiaeth Ofalgar

Sesiynau Ymwybyddiaeth Ofalgar

Ydych chi’n teimlo’r straen o brysurdeb paratoi am arholiadau a dyddiadau cyflwyno gwaith cwrs?

Galwch heibio am sesiwn Ymwybyddiaeth Ofalgar er mwyn rhoi ychydig o amser i chi’ch hun.

Ar gael pob dydd Mercher, 4.10-4.50yh yn yr Anecs, Neuadd Rathbone hyd at 3 Mehefin.

http://www.bangor.ac.uk/studentservices/counselling/index.php.cy

Dyddiad cyhoeddi: 28 Ebrill 2015