Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Soniwch wrthym am eich profiad yn chwilio am lety wedi'i rentu'n breifat!

Annwyl Fyfyriwr

Mae gennym ddiddordeb i glywed am eich profiad yn chwilio am dŷ a gobeithio y gallwch ein helpu trwy lenwi'r holiadur hwn. Bydd eich sylwadau yn ein helpu i wella eich profiad chi a phrofiad eich cyd-fyfyrwyr y flwyddyn nesaf.

Byddem yn ddiolchgar pe baech yn llenwi’r holiadur erbyn 02.06.17.
https://bangor.onlinesurveys.ac.uk/llety2017

Diolch yn fawr!

Amy Jones & Mair Owen
Swyddfa Tai Myfyrwyr

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Dyddiad cyhoeddi: 31 Mawrth 2017