Yn ôl ar gyfer y Flwyddyn Newydd …. Gweithdai Mi Fedra i

Cyfres o weithdai yn cychwyn ar 21 Hydref i’ch helpu chi ddelio a straen bywyd myfyriwr, gan gynnwys teitlau ar:  cynllunio a gweithredu’n effeithiol, pryder cyflwyno, hunan-barch a phendantrwydd, problemau gohirio, perffeithrwydd, straen arholiadau a rheoli eich PhD. 

Am wybodaeth pellach, gweler gwefan gwasanaeth cwnsela myfyrwyr at http://www.bangor.ac.uk/studentservices/counselling/events.php.cy

Dyddiad cyhoeddi: 25 Medi 2015