Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Meddygon lleol

Bangor

Canolfan Feddygol Bodnant
Meddygon Evans, Tillson, Owen, Moyse, Morgan & Jones
Rhodfa Menai, Bangor Uchaf. Ffon: 364492

http://bodnantmedicalcentre.co.uk

Meddygfa Glanfa
Meddygon Mortimer, Oldale a Robinson
Lon-y-Garth, Bangor. Ffon: 370540

Meddygfa Deiniol
Dr. Kurian
Ffordd Garth, Bangor. Ffon: 362055

Canolfan Feddygol Bangor
Dr. Price
Bryn Hydd, Ffordd Caergybi, Bangor. Ffon: 372373

Meddygfa Bron Derw
Meddygon Bowen, Jones, Kraaijeveld, Miles & Vaughan
Ffordd Glynne, Bangor. Ffon: 370900

Meddygfa Porthaethwy
Meddygon Jones, McCann, Thomas & White
8/10 Stryd y Goron, Porthaethwy. Ffon: 712210

Meddygfa Bethesda
Meddygon Heinersdorff, Jones, Mithan,& Nickson
11Rhes Victoria, Bethesda. Ffonl: 600212

C.I. Llanfairpwll
Meddygon Ap Ieuan, Davidson, Griffiths, Griffiths, McEwan a Roberts
Y Ganolfan Iechyd, Llanfairpwll. Ffon: 714388

Cewch fwy o wybodaeth ynglyn ag unrhyw un o'r meddygfeydd uchod drwy ysgrifennu at y feddygfa dan sylw neu ffonio yno.