Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Cydlynwyr mewn Ysgolion Academaidd

Manylion Cyswllt

I gysylltu â’r Tîm Canolog anfonwch e-bost at arweinwyrcyfoed@bangor.ac.uk

I gysylltu â’r Cydlynydd Arweinwyr Cyfoed yn yr Ysgol, gweler y rhestr isod:

Ysgol Academaidd Cyd-lynydd Arwain Cyfoedion Isgraddedigion Cyswllt Israddedigion / Ôlraddedigion Ebost
Addysg Dr Nia Williams Cyswllt israddedigion ag ôlraddedigion nia.williams@bangor.ac.uk
Dr Nia Young Cyswllt israddedigion ag ôlraddedigion nia.young@bangor.ac.uk
Busnes Ms Melanie Brown Cyswllt israddedigion ag ôlraddedigion m.brown@bangor.ac.uk
Cerddoriaeth a'r Cyfryngau Dr Owain Llwyd Cyswllt israddedigion ag ôlraddedigion musc04@bangor.ac.uk
Prof Chris Collins Cyswllt israddedigion ag ôlraddedigion c.collins@bangor.ac.uk

Cyfrifiadureg a

Pheirianneg Electronig

Dr Iestyn Pierce Cyswllt israddedigion ag ôlraddedigion i.pierce@bangor.ac.uk
Yvonne Scutt-Jones Cyswllt israddedigion ag ôlraddedigion y.scutt-jones@bangor.ac.uk
Cymraeg Dr Angharad Price Cyswllt israddedigion ag ôlraddedigion a.price@bangor.ac.uk
Gwyddorau Chwareaon Dr Andrew Cooke Cyswllt israddedigion ag ôlraddedigion a.m.cooke@bangor.ac.uk
Gwyddorau Eigion Dr Margot Saher Cyswllt israddedigion ag ôlraddedigion m.saher@bangor.ac.uk
Gwyddorau Meddygol Dr Jenny Byast Cyswllt israddedigion ag ôlraddedigion j.byast@bangor.ac.uk
Gwyddorau Naturiol Dr Graeme Shannon (Bioleg) Cyswllt israddedigion g.shannon@bangor.ac.uk
Ms Sian Pierce (Amgylchedd) Cyswllt israddedigion ag ôlraddedigion s.pierce@bangor.ac.uk
Gwyddorau Gofal Iechyd Ms Sali Burns Cyswllt israddedigion (Bangor) s.burns@bangor.ac.uk
Mr Jonathan Grant Cyswllt israddedigion (Wrecsam) j.grant@bangor.ac.uk

Hanes, Athroniaeth

a Gwyddorau Cymdeithas

Mr Joshua Andrews Cyswllt israddedigion ag ôlraddedigion j.andrews@bangor.ac.uk

Ieithoedd, Llenyddiaethau

ac Ieithyddiaeth

Dr Christopher Shank (Ieithyddiaeth) Cyswllt israddedigion ag ôlraddedigion c.shank@bangor.ac.uk
Dr Eva Bru-Dominguez (Ieithoedd Modern) Cyswllt israddedigion e.bru-dominguez@bangor.ac.uk
Dr Kachi Ozumba Cyswllt israddedigion (semester 1) k.ozumba@bangor.ac.uk
Ms Alys Conran Cyswllt israddedigion (semester 2) a.conran@bangor.ac.uk
Seicoleg Dr Tracey Lloyd Cyswllt israddedigion ag ôlraddedigion t.lloyd@bangor.ac.uk
Y Gyfraith Miss Miriam Mbah Cyswllt israddedigion ag ôlraddedigion m.mbah@bangor.ac.uk
Mr Thomas Perry Cyswllt israddedigion ag ôlraddedigion t.perry@bangor.ac.uk

Buasem yn falch o gael adborth gennych

Rydym yn falch o gael eich adborth er mwyn gallu darparu’r gwasanaeth gorau posibl yn awr ac yn y dyfodol. Os oes gennych unrhyw adborth, cysylltwch ag un o’r canlynol: