Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Dewch yn Arweinydd Cyfoed

Y Cynllun Arweinwyr Cyfoed

Mae Bangor yn adnabyddus am y croeso cynnes a gaiff ei myfyrwyr. Rhan wirioneddol bwysig o hyn yw’r arweinwyr cyfoed sydd wrth law i helpu ein myfyrwyr newydd i ymgartrefu.

Gall dod i brifysgol am y tro cyntaf fod yn brofiad anodd ac ychydig yn frawychus. Dyna pam rydym ni ym Mangor yn gofalu eich bod yn cael y dechrau gorau trwy eich cyflwyno i’n harweinwyr cyfoed a fydd ar gael i ateb eich cwestiynau, eich tywys o amgylch a gwneud yn siŵr eich bod yn cyfarfod â phobl newydd ac yn cael amser gwych.

Os ydych yn fyfyriwr newydd, yn fyfyriwr presennol, neu dim ond yn dechrau meddwl am wneud cais i ddod i Fangor, gellwch gael mwy o wybodaeth am ein Cynllun Arweinwyr Cyfoed.

I weld ein polisïau, edrychwch ar y dogfennau canlynol:

Am ragor o wybodaeth gyffredinol, ewch i’r cysylltiadau isod.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, edrychwch ar y rhestr o gysylltiadau ac anfonwch e-bost at yr unigolyn priodol.

Buasem yn falch o gael adborth gennych

Rydym yn falch o gael eich adborth er mwyn gallu darparu’r gwasanaeth gorau posibl yn awr ac yn y dyfodol. Os oes gennych unrhyw adborth, cysylltwch ag un o’r canlynol: