Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyfarfod â’r Arweinwyr Cyfoed

Mae’r Arweinwyr Cyfoed yn cael eu hyfforddi i fod yno i’r holl fyfyrwyr newydd, yn ystod yr Wythnos Groeso ac wedi hynny. Byddwch mewn dwylo diogel.

Felly pwy yw’r Arweinwyr Cyfoed?

Buasem yn falch o gael adborth gennych

Rydym yn falch o gael eich adborth er mwyn gallu darparu’r gwasanaeth gorau posibl yn awr ac yn y dyfodol. Os oes gennych unrhyw adborth, cysylltwch ag un o’r canlynol: