Ellwch chi roi manylion cyswllt defnyddiol i mi?

  • I drefnu sesiwn sgiliau astudio arbenigol am y tro cyntaf, neu i ailgychwyn, canslo neu aildrefnu eich sesiynau cefnogi cysylltwch â: 121dyslexia@bangor.ac.uk
  • Os oes gennych ymholiadau cyffredinol, gallwch gysylltu â'r Tîm Dyslecsia ar gwasanaethanabledd@bangor.ac.uk neu drwy ffonio 01248 383620 / 01248 382032.
  • Gall unrhyw fyfyriwr israddedig gael mynediad at weithdai Sgiliau Academaidd a gynhelir, am ddim, gan y Ganolfan Sgiliau Astudio. Ewch i’w gwefan am ragor o fanylion: www.bangor.ac.uk/studyskills/index.php.cy

08.17