Gwybodaeth hygyrchedd ar gyfer Aethwy

Arolwg

Lleoliad

Gwelwch Aethwy ar Map y Campws.

Dangosir bod yr adeilad hwn yn adeilad 57 ar map safle Prifysgol Bangor

Map Google ar gyfer y lleoliad hwn:

Mynediad i Gerbydau

Mynediad i gerbydau o Ffordd y Coleg

Parcio

Parcio wrth ochr yr adeilad

Mynedfa

Dau ris isel. Nid oes motor ar y fynedfa

SYLWCH: Mae’r dreif yn serth

Coridorau

Drysau tynnu/ gwthio

Cyfleusterau

Toiled ar y llawr gwaelod (dim mynediad i gadeiriau olwyn)

Lifftiau

Nac oes

Mannau Loches

N/A