Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Gwybodaeth hygyrchedd ar gyfer Neuadd Alun

Arolwg

Lleoliad

Gwelwch Neuadd Alun ar Map y Campws.

Dangosir bod yr adeilad hwn yn adeilad 59 ar map safle Prifysgol Bangor

Map Google ar gyfer y lleoliad hwn:

Mynediad i Gerbydau

Edrychwch ar y Ganolfan Rheoli Busnes

Parcio

Edrychwch ar y Ganolfan Rheoli Busnes

Mynedfa

Edrychwch ar y Ganolfan Rheoli Busnes

Coridorau

Drysau tynnu/ gwthio

Cyfleusterau

Ceir toiled hygyrch ar yr hyn a elwir yn llawr gwaelod (mewn gwirionedd, y llawr cyntaf, oherwydd cynllun y lloriau) a’r trydydd llawr

Lifftiau

Oes, a lifft platfform i’r Llawr Canol (fel uchod)

Mannau Loches

Fel uchod