Gwybodaeth hygyrchedd ar gyfer Athrolys

Arolwg

Lleoliad

Gwelwch Athrolys ar Map y Campws.

Dangosir bod yr adeilad hwn yn adeilad 58 ar map safle Prifysgol Bangor

Map Google ar gyfer y lleoliad hwn:

Mynediad i Gerbydau

Mynediad i gerbydau trwy fynedfa Aethwy

Parcio

Parcio answyddogol wrth ochr yr adeilad (yr un lle ag Aethwy)

Mynedfa

Grisiau at y fynedfa Nid oes motor ar y fynedfa

Coridorau

Drysau tynnu/ gwthio

Cyfleusterau

Toiled ar y llawr cyntaf (dim mynediad i gadeiriau olwyn)

Lifftiau

Nac oes

Mannau Loches

N/A