Gwybodaeth hygyrchedd ar gyfer Brigantia

Arolwg

Lleoliad

Gwelwch Brigantia ar Map y Campws.

Dangosir bod yr adeilad hwn yn adeilad 50 ar map safle Prifysgol Bangor

Map Google ar gyfer y lleoliad hwn:

Mynediad i Gerbydau

Mynediad o Ffordd Penrallt

Parcio

Ceir lleoedd parcio i fathodynnau glas yn union o flaen y fynedfa ar Ffordd Penrallt

Mynedfa

Mae’r brif fynedfa ar lefel, gyda drysau â motor

Coridorau

Drysau tynnu/ gwthio

Cyfleusterau

Toiled hygyrch ar bob llawr

Lifftiau

Oes, ceir dau lifft

Mannau Loches

Oes, yn lobi’r lifft (ochr Parc y Coleg) ac yng nghoridor 393, yn ymyl Darlithfa 342

Fideos

Adrannau’r fideo

Gallwch ddefnyddio’'r dolenni isod i neidio i adrannau penodol o’r fideo.