Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Gwybodaeth hygyrchedd ar gyfer Bryn Afon

Arolwg

Lleoliad

Gwelwch Bryn Afon ar Map y Campws.

Dangosir bod yr adeilad hwn yn adeilad 53 ar map safle Prifysgol Bangor

Map Google ar gyfer y lleoliad hwn:

Mynediad i Gerbydau

Mynediad trwy faes parcio Bryn Afon, oddi ar Ffordd y Coleg (rhwystr maes parcio a agorir gan gerdyn llithro)

Parcio

Bae bathodynnau glas yn union o flaen yr adeilad

Mynedfa

Esgynfa fach (dim rheiliau llaw), dim drws â motor

SYLWCH: Mae maes parcio Bryn Afon yn Serth

Coridorau

N/A

Cyfleusterau

Toiled hygyrch ar y llawr gwaelod

Lifftiau

Nac oes

Mannau Loches

N/A