Gwybodaeth hygyrchedd ar gyfer Cae Derwen

Arolwg

Lleoliad

Gwelwch Cae Derwen ar Map y Campws.

Dangosir bod yr adeilad hwn yn adeilad 67 ar map safle Prifysgol Bangor

Map Google ar gyfer y lleoliad hwn:

Mynediad i Gerbydau

Mynediad i gerbydau o Ffordd y Coleg

Parcio

Mae lleoedd parcio ar gael yn union o flaen yr adeilad

SYLWCH: Daw’r maes parcio hwn yn brysur iawn

Mynedfa

Esgynfa (dim rheilen law). Nid oes motor ar y fynedfa

Coridorau

Drysau tynnu/ gwthio

Cyfleusterau

Toiled hygyrch ar y llawr gwaelod

Lifftiau

Nac oes

Mannau Loches

N/A