Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Gwybodaeth hygyrchedd ar gyfer Canolfan Weinyddu CCDB

Arolwg

Lleoliad

Gwelwch Canolfan Weinyddu CCDB ar Map y Campws.

Dangosir bod yr adeilad hwn yn adeilad 56 ar map safle Prifysgol Bangor

Map Google ar gyfer y lleoliad hwn:

Mynediad i Gerbydau

Mynediad i gerbydau o Ffordd y Coleg

Parcio

Mae lleoedd parcio i fathodynnau glas ar gael yn union o flaen yr adeilad

SYLWCH: Mae hwn ar allt

Mynedfa

Ceir lifft platfform yn union wrth ymyl y grisiau at yr adeilad

Coridorau

Drysau tynnu/ gwthio

Cyfleusterau

Mae cyfleusterau hygyrch ar gael

Lifftiau

Ceir lifft platfform y tu allan i’r adeilad

SYLWCH: Ffoniwch 01248 382085 ymlaen llaw i sicrhau ei fod ar gael

Mannau Loches

N/A

Fideos

Adrannau’r fideo

Gallwch ddefnyddio’'r dolenni isod i neidio i adrannau penodol o’r fideo.