Gwybodaeth hygyrchedd ar gyfer 39 – 41 Ffordd y Coleg

Arolwg

Lleoliad

Gwelwch 39 – 41 Ffordd y Coleg ar Map y Campws.

Dangosir bod yr adeilad hwn yn adeilad 50 ar map safle Prifysgol Bangor

Map Google ar gyfer y lleoliad hwn:

Mynediad i Gerbydau

Mynediad o Ffordd Penrallt

Parcio

Fel Brigantia

Mynedfa

Mynediad trwy Brigantia

Cymerwch y lifft i’r llawr cyntaf a’r coridor cysylltu i Ffordd y Coleg. Ceir esgynfa (gyda rheiliau llaw) i mewn i 39-41. Ceir pad allweddi uchel

Coridorau

Drysau tynnu/ gwthio

Cyfleusterau

Toiled hygyrch ar y llawr gwaelod

Lifftiau

Nac oes

Mannau Loches

N/A