Gwybodaeth hygyrchedd ar gyfer 43 Ffordd y Coleg

Arolwg

Lleoliad

Gwelwch 43 Ffordd y Coleg ar Map y Campws.

Dangosir bod yr adeilad hwn yn adeilad 50 ar map safle Prifysgol Bangor

Map Google ar gyfer y lleoliad hwn:

Mynediad i Gerbydau

Mynediad o Ffordd Penrallt

Parcio

Fel Brigantia

Mynedfa

Mynediad fel yn 39 – 41 Ffordd y Coleg.

Fodd bynnag, nid oes esgynfa, am fod y fynedfa ar lefel.

Mae’r drws yn un gwthio/ tynnu traddodiadol

Coridorau

Drysau tynnu/ gwthio

Cyfleusterau

Toiled ar y llawr gwaelod – dim mynediad i gerbydau olwyn

Lifftiau

Nac oes

Mannau Loches

N/A