Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gwybodaeth hygyrchedd ar gyfer Ysgol Peirianneg Electronig a Chyfrifiadureg

Arolwg

Lleoliad

Gwelwch Ysgol Peirianneg Electronig a Chyfrifiadureg ar Map y Campws.

Dangosir bod yr adeilad hwn yn adeilad 74 ar map safle Prifysgol Bangor

Map Google ar gyfer y lleoliad hwn:

Mynediad i Gerbydau

Mynediad i Gerbydau o Stryd y Deon (mae gan y fynedfa hon rwystr a agorir â cherdyn llithro)

Parcio

Mae lleoedd parcio i fathodynnau glas ar gael tu cefn i’r adeilad

SYLWCH: Os ydych yn parcio ac yn mynd at yr adeilad wrth y cefn, cysylltwch â’r Swyddfa Gyffredinol, est 2620, er mwyn rhaglennu eich cerdyn agosrwydd

Mynedfa

Ceir mynediad gwastad y tu cefn i’r adeilad, trwy’r maes parcio â rhwystr (cerdyn llithro).

NEU Ewch i mewn trwy fynedfa Stryd y Deon (drws nesaf), cymerwch y lifft i’r llawr cyntaf, yna defnyddiwch y dramwyfa gysylltiol

Coridorau

Drysau tynnu/ gwthio

Cyfleusterau

Toiled hygyrch ar yr ail lawr

Lifftiau

Oes

Mannau Loches

Oes, ar ben y grisiau ar y llawr 1af, 2il a 3ydd

Mae’r Man Lloches ar yr Is- lawr wrth yr Allanfa Dân ar ochr arall ystafell gyffredin y myfyrwyr (gellir mynd iddo gyda’r lifft platfform

Fideos

Adrannau’r fideo

Gallwch ddefnyddio’'r dolenni isod i neidio i adrannau penodol o’r fideo.