Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gwybodaeth hygyrchedd ar gyfer Cymraeg i Oedolion / MRC

Arolwg

Lleoliad

Gwelwch Cymraeg i Oedolion / MRC ar Map y Campws.

Dangosir bod yr adeilad hwn yn adeilad 73 ar map safle Prifysgol Bangor

Map Google ar gyfer y lleoliad hwn:

Mynediad i Gerbydau

Mynediad i Gerbydau o Stryd y Deon

Parcio

Cair parcio i fathodynnau glas o flaen yr Ysgol Peirianneg/ Cyfrifiadureg, sef yr adeilad nesaf i lawr ar Stryd y Deon

Mynedfa

Mae mynediad bron ar lefel wastad o’r pafin. Ceir motor ar ddrws y fynedfa

SYLWCH: Ceir rhodfa gysylltiol o’r llawr cyntaf hyd at yr Ysgol Peirianneg Electronig a Chyfrifiadureg

Coridorau

Drysau tynnu/ gwthio

Cyfleusterau

Toiled hygyrch ar y llawr gwaelod

Lifftiau

Oes

Mannau Loches

Oes – ar y llawr gyntaf a’r ail lawr. Llawr 1af: Ym mhen draw’r coridor o’r lifft

2il llawr: Ar hyd coridor 278, trwy Ystafell 206 a ger yr allanfa dân ar ochr bellaf 206

Gweler uchod