Gwybodaeth hygyrchedd ar gyfer Neuadd Dyfrdwy

Arolwg

Lleoliad

Gwelwch Neuadd Dyfrdwy ar Map y Campws.

Dangosir bod yr adeilad hwn yn adeilad 64 ar map safle Prifysgol Bangor

Map Google ar gyfer y lleoliad hwn:

Mynediad i Gerbydau

Edrychwch ar y Ganolfan Rheoli Busnes

Parcio

Edrychwch ar y Ganolfan Rheoli Busnes

Mynedfa

Edrychwch ar y Ganolfan Rheoli Busnes

Coridorau

Drysau tynnu/ gwthio

Cyfleusterau

Ceir toiled hygyrch ar yr hyn a elwir yn llawr gwaelod (mewn gwirionedd, y llawr cyntaf, oherwydd cynllun y lloriau) a’r trydydd llawr

Lifftiau

Oes, a lifft platfform i’r Llawr Canol

Mannau Loches

Ar gael ar ben y grisiau (nid ar y Llawr Canol na’r Llawr Gwaelod).

SYLWCH: Mae’n cysylltu â’r Panel Tân, nid Diogelwch (gweler llun uchod)