Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Gwybodaeth hygyrchedd ar gyfer Hen Goleg

Arolwg

Lleoliad

Gwelwch Hen Goleg ar Map y Campws.

Dangosir bod yr adeilad hwn yn adeilad 55 ar map safle Prifysgol Bangor

Map Google ar gyfer y lleoliad hwn:

Mynediad i Gerbydau

Mynediad i gerbydau o Ffordd y Coleg a Ffordd Sili-wen

Parcio

Ceir maes parcio o boptu’r adeilad â lleoedd ar gyfer bathodynnau glas

Ochr Ffordd y Coleg yw’r ochr orau i barcio (gyferbyn â Phrif Adeilad y Celfyddydau), am fod mynediad yn wastad i’r adeilad yn haws

Mynedfa

Mae’r llwybrau ar y ddwy ochr yn serth. Mae mynedfa Ffordd Sili-wen â grisiau

Mae ochr Ffordd y Coleg ar le gwastad ac mae ganddo ddrysau trydan.

Mae’r fynedfa hefyd agosaf at y lift

Mae mynedfa lai yng nghanol yr adeilad ar ochr Ffordd y Coleg, ond nid oes motor ar y drysau

Coridorau

Drysau tynnu/ gwthio

Cyfleusterau

Toiled hygyrch ar y llawr gwaelod

Lifftiau

Oes (ar ochr Ffordd y Coleg)

Mannau Loches

Oes, yn lobi’r lifft, ac wrth y grisiau ochr draw’r adeilad

SYLWCH: Hefyd ar lawr gwaelod wrth y grisiau ar ochr yr adeilad sy’n gyferbyn â’r lift

Fideos

Adrannau’r fideo

Gallwch ddefnyddio’'r dolenni isod i neidio i adrannau penodol o’r fideo.