Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gwybodaeth hygyrchedd ar gyfer Canolfan Rheoli Busnes (Hugh Owen)

Arolwg

Lleoliad

Gwelwch Canolfan Rheoli Busnes (Hugh Owen) ar Map y Campws.

Dangosir bod yr adeilad hwn yn adeilad 60 ar map safle Prifysgol Bangor

Map Google ar gyfer y lleoliad hwn:

Mynediad i Gerbydau

Mynediad i gerbydau o Ffordd y Coleg

Parcio

Dau faes parcio, un o flaen y ganolfan, sydd â lleoedd i fathodynnau glas, a maes parcio a gyrchir trwy ddreif Neuadd JP

Mynedfa

Ar yr un lefel â’r brif fynedfa, gyda drysau â motor. SYLWCH: Ceir grisiau os ydych yn dod o faes parcio Neuadd JP

Coridorau

Drysau tynnu/ gwthio

Cyfleusterau

Toiled hygyrch ar y llawr gwaelod a’r llawr gwaelod isaf

Lifftiau

Oes

Mannau Loches

Ceir system ar ben y grisiau, ond â’r Panel Larwm Tân y mae hon yn cysylltu, nid â Diogelwch

Fideos

Adrannau’r fideo

Gallwch ddefnyddio’'r dolenni isod i neidio i adrannau penodol o’r fideo.