Gwybodaeth hygyrchedd ar gyfer Neuadd John Philllips (JP)

Arolwg

Lleoliad

Gwelwch Neuadd John Philllips (JP) ar Map y Campws.

Dangosir bod yr adeilad hwn yn adeilad 63 ar map safle Prifysgol Bangor

Map Google ar gyfer y lleoliad hwn:

Mynediad i Gerbydau

Mynediad i gerbydau o Ffordd y Coleg

Parcio

Mae lleoedd parcio i fathodynnau glas ar gael o flaen yr adeilad

SYLWCH: Nid yw’r baeau ar lefel, fel ei bod yn anodd i’r rheiny sydd â lifftiau cadair i gerbydau

Mynedfa

Mae’r fynedfa ar lefel a’r drysau â motor

SYLWCH: Mae’r llwybr at yr adeilad yn serth

Coridorau

Drysau gwthio/ tynnu, ond cedwir y rhan fwyaf o’r drysau’n agored

Cyfleusterau

Toiled hygyrch ar y llawr gwaelod

Lifftiau

Oes (ond siaradwch â’r staff ynglyn â chael agoriad a sut i’w ddefnyddio)

SYLWCH: Nid yw’r lifft yn mynd ond i’r llawr cyntaf, ac nid i’r llawr gwaelod isaf lle mae nifer o ystafelloedd cyfryngau wedi’u lleoli

Mannau Loches

Oes, ger y lifft ar y llawr gwaelod a’r llawr cyntaf

Fideos

Adrannau’r fideo

Gallwch ddefnyddio’'r dolenni isod i neidio i adrannau penodol o’r fideo.