Gwybodaeth hygyrchedd ar gyfer Lloyd

Arolwg

Lleoliad

Gwelwch Lloyd ar Map y Campws.

Dangosir bod yr adeilad hwn yn adeilad 68 ar map safle Prifysgol Bangor

Map Google ar gyfer y lleoliad hwn:

Mynediad i Gerbydau

Mae’r mynediad gorau i gerbydau trwy’r fynedfa i Gae Derwen (oddi ar Ffordd y Coleg). Ewch heibio’r tro i Gae Derwen a dilynwch y dreif o gwmpas i’r dde, hyd nes eich bod y tu cefn i Adeilad Lloyd

Parcio

Ceir lleoedd ar gyfer bathodynnau glas y tu cefn i’r adeilad. Yna, gellwch ddefnyddio’r fynedfa â’r esgynfa

Mynedfa

Ceir esgynfa fach wrth y Brif Fynedfa (ochr P.A. y Celfyddydau) heb reiliau llaw

Mae’r fynedfa ochr ag esgynfa (â rheiliau llaw). Nid oes motor ar y naill fynedfa na’r llall.

Mae’r ddwy â phadiau allweddi

SYLWCH: Mae mynediad i gerddwyr trwy Ffordd Penrallt , ar draws Teras PA y Celfyddydau, neu drwy lifft PA y Celfyddydau i’r Llawr Gwaelod Isaf ar bwys y Siop Goffi, ac ar draws y Teras

Coridorau

Drysau tynnu/ gwthio. Mae rhai drysau â phadiau allweddi

Cyfleusterau

Toiled hygyrch ar y llawr gwaelod (trwy’r drws ar y chwith wrth ichi fynd trwy’r fynedfa – mae’r drws hwn â phad allweddi)

Lifftiau

Nac oes

Mannau Loches

N/A