Gwybodaeth hygyrchedd ar gyfer Llyfrgell (Cyfadeiladau Prif Adeilad y Celfyddydau)

Arolwg

Lleoliad

Gwelwch Llyfrgell (Cyfadeiladau Prif Adeilad y Celfyddydau) ar Map y Campws.

Dangosir bod yr adeilad hwn yn adeilad 51 ar map safle Prifysgol Bangor

Map Google ar gyfer y lleoliad hwn:

Mynediad i Gerbydau

Mynediad i gerbydau o Ffordd y Coleg (rhwystr maes parcio a agorir gan gerdyn llithro)

Parcio

Mae parcio ar gyfer bathodynnau glas ar gael yn union o flaen yr adeilad ym Maes Parcio’r Cwad (wrth ochr maes parcio Prif Adeilad y Celfyddydau)

Mynedfa

Mae’r brif fynedfa o faes parcio’r Cwad. Mae’r fynedfa ag esgynfa (â rheiliau llaw) a drysau â motor

SYLWCH: Cysylltwch â’r Llyfrgell i drefnu mynediad i Ddarllenfa Lloyd a Llyfrgell y Gyfraith

Coridorau

Drysau tynnu/ gwthio

Cyfleusterau

Toiled hygyrch ar y llawr gwaelod isaf.

Lifftiau

Oes

Mannau Loches

Oes, ger y lifft (nid y llawr gwaelod) a ger yr Allanfa Dân yn y Man Dysgu Cymdeithasol

Fideos

Adrannau’r fideo

Gallwch ddefnyddio’'r dolenni isod i neidio i adrannau penodol o’r fideo.