Gwybodaeth hygyrchedd ar gyfer Môn

Arolwg

Lleoliad

Gwelwch Môn ar Map y Campws.

Dangosir bod yr adeilad hwn yn adeilad 62 ar map safle Prifysgol Bangor

Map Google ar gyfer y lleoliad hwn:

Mynediad i Gerbydau

Mynediad i gerbydau o Ffordd y Coleg

Parcio

Dau faes parcio, un o flaen y ganolfan, sydd â lleoedd i fathodynnau glas, a maes parcio a gyrchir trwy ddreif Neuadd JP

Mynedfa

Ar yr un lefel â’r brif fynedfa, gyda drysau â motor. SYLWCH: Ceir grisiau os ydych yn dod o faes parcio Neuadd JP

Coridorau

Drysau tynnu/ gwthio

Cyfleusterau

Toiled hygyrch ar y llawr gwaelod a’r llawr gwaelod isaf

Lifftiau

Oes

Mannau Loches

Fel uchod ond ar lawr 1 a 2 yn unig