Gwybodaeth hygyrchedd ar gyfer Adeilad Newydd y Celfyddydau

Arolwg

Lleoliad

Gwelwch Adeilad Newydd y Celfyddydau ar Map y Campws.

Dangosir bod yr adeilad hwn yn adeilad 51 ar map safle Prifysgol Bangor

Map Google ar gyfer y lleoliad hwn:

Mynediad i Gerbydau

Mynediad i gerbydau o Ffordd y Coleg (rhwystr maes parcio a agorir gan gerdyn llithro)

Parcio

Mae lleoedd parcio i fathodynnau glas ar gael o flaen yr adeilad

Mynedfa

Esgynfa (â rheiliau llaw). Mae motor ar ddrws y fynedfa

Coridorau

Drysau gwthio/ tynnu, ond cedwir y rhan fwyaf o’r drysau’n agored

Cyfleusterau

Toiled hygyrch ar y llawr cyntaf

Lifftiau

Oes

Mannau Loches

Oes, ger lobi’r lifft ac wrth risiau’r cefn

Fideos

Adrannau’r fideo

Gallwch ddefnyddio’'r dolenni isod i neidio i adrannau penodol o’r fideo.