Gwybodaeth hygyrchedd ar gyfer Penbre

Arolwg

Lleoliad

Gwelwch Penbre ar Map y Campws.

Dangosir bod yr adeilad hwn yn adeilad 52 ar map safle Prifysgol Bangor

Map Google ar gyfer y lleoliad hwn:

Mynediad i Gerbydau

Mynediad o Ffordd y Coleg

Parcio

Gellwch barcio ar y dreif o flaen yr adeilad

Mynedfa

Esgynfa (dim rheiliau llaw), dim drws â motor

SYLWCH: Mae’r dreif yn serth

Coridorau

N/A

Cyfleusterau

Toiled ar y llawr gwaelod – dim mynediad i gerbydau olwyn

Lifftiau

Nac oes

Mannau Loches

N/A