Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion: Mai 2019

Sbarduno mentergarwch myfyrwyr gyda chymorth Santander

Mae myfyrwyr entrepreneuraidd Prifysgol Bangor bellach yn medru derbyn cefnogaeth estynedig gan Brifysgolion Santander, wrth i’r Brifysgol lansio rhaglen Sbarduno Menter Santander (SEA).

Mae SEA yn darparu cyfle unigryw i fyfyrwyr Prifysgol Bangor ac yn annog y rhai hynny sy’n arddel ysbryd o fentergarwch i ddefnyddio’u sgiliau a’u huchelgais i gychwyn busnesau yn y rhanbarth.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mai 2019

Gyrfaoedd Peirianneg yn y Diwydiant Llwythwyr Lorïau

Gyrfaoedd Peirianneg yn y Diwydiant Llwythwyr Lorïau

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mai 2019

Dathliad Cyflogadwyedd 2019

Cynhaliwyd Dathliad Cyflogadwyedd yn Pontio ar nos Fawrth, Ebrill 30ain i longyfarch ac arddangos llwyddiannau myfyrwyr Prifysgol Bangor sydd wedi cymryd rhan yng Ngwobr Cyflogadwyedd Bangor a chynlluniau interniaeth y Brifysgol, ac wedi arddangos ymrwymiad rhagorol i ddatblygu eu cyflogadwyedd drwy weithgareddau allgyrsiol.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Mai 2019

Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd - Gweithgareddau a Digwyddiadau

Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd - Gweithgareddau a Digwyddiadau

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mai 2019