Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Amserlen arholiadau Semester 2 / Addasu Arholiad

Mae'r amserlen arholiadau ar gael yma:
https://www.bangor.ac.uk/student-administration/assessment/index.php.en

Mae'r wybodaeth hon yn ymwneud ag arholiadau yn unig.  Os oes asesiadau gwahanol yn cael eu nodi yn eich Cynllun Cefnogi Dysgu Personol (CCDP), mae'n rhaid trefnu'r rhain gyda'ch Ysgol.

Mae amserlen arholiadau mis Mai bellach ar gael ar-lein i fyfyrwyr (https://www.bangor.ac.uk/ar/main/assessment/amserlen-arholiadau/)

Mae’n rhaid i fyfyrwyr gyda Chynlluniau Cefnogi Dysgu Personol (CCDP) archebu'r addasiadau rydych eu hangen cyn POB cyfres o arholiadau diwedd semester ar unwaith ar ôl i'r amserlen arholiadau gael ei chyhoeddi.  Mae hyn er mwyn sicrhau bod addasiadau rhesymol yn cyd-fynd â'r dull asesu ar gyfer pob un o'ch arholiadau.

E-bostiwch arholiadau@bangor.ac.uk cyn  gynted ag y bo modd a erbyn dydd Gwener, 3 Ebrill gyda'r manylion canlynol:

  • Eich enw a'ch rhif myfyriwr.
  • Eich blwyddyn astudio ac enw eich rhaglen radd.
  • Cod modiwl yr arholiad(au) rydych yn eu sefyll, ynghyd â'r dyddiad y byddwch yn eu sefyll.
  • PA RAI o'r addasiadau o'ch PLSP rydych eu hangen ym mhob un o'r arholiadau y byddwch yn eu sefyll.

Unwaith y derbynnir y wybodaeth hon, llenwir Ffurflen Addasu Arholiad a chaiff ei e-bostio atoch fel cadarnhad bod eich addasiadau wedi cael eu gwneud.

Fodd bynnag, os hoffech drafod eich trefniadau gydag aelod staff o'r Swyddfa Arholiadau, a fyddech cystal â nodi hynny yn eich e-bost ac fe drefnir apwyntiad i chi.

PWYSIG:   

  • A fyddech cystal ag archebu'ch trefniadau cyn gynted ag y bo modd. Os byddwch yn methu'r dyddiad (Dydd Gwener, 3 Ebrill, ni allwn sicrhau y gallwn wneud yr addasiadau i chi. Gweler: http://www.bangor.ac.uk/studentservices/disability/exams.php.cy
  • Myfyrwyr Gwyddorau Iechyd:  cysylltwch â’ch Ysgol ynghylch addasiadau i arholiadau.

 

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mawrth 2020