A gaf i drosglwyddo i Brifysgol arall?

Efallai y bydd hyn yn bosibl ar ddechrau'r flwyddyn academaidd.

Mae’n dibynnu i raddau helaeth pa mor gyflym y gwnewch chi eich penderfyniad a'r llefydd sydd ar gael yn y Brifysgol yr ydych am fynd iddi. Fodd bynnag, mi allai newid Prifysgol yn sydyn a chwithau newydd gyrraedd yma fod yn straen mawr arnoch chi ac felly byddai'n dda o beth i chi drafod y mater gyda Chynghorydd y Myfyrwyr yn y Tîm Cefnogi Myfyrwyr a all roi cyngor i chi a sicrhau bod y gweithdrefnau priodol yn cael eu dilyn.