Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

A gaf i drosglwyddo i Brifysgol arall?

Efallai y bydd hyn yn bosibl ar ddechrau'r flwyddyn academaidd.

Mae’n dibynnu i raddau helaeth pa mor gyflym y gwnewch chi eich penderfyniad a'r llefydd sydd ar gael yn y Brifysgol yr ydych am fynd iddi. Fodd bynnag, mi allai newid Prifysgol yn sydyn a chwithau newydd gyrraedd yma fod yn straen mawr arnoch chi ac felly byddai'n dda o beth i chi drafod y mater gyda Chynghorydd y Myfyrwyr yn y Tîm Cefnogi Myfyrwyr a all roi cyngor i chi a sicrhau bod y gweithdrefnau priodol yn cael eu dilyn.

Os ydych yn Fyfyriwr Haen 4 ac yn dymuno astudio mewn prifysgol arall, yna bydd yn rhaid ichi ddychwelyd adref a gwneud cais i'r brifysgol honno. Unwaith y byddwch yn rhoi gwybod i ni nad ydych eisiau astudio yma ym Mangor mwyach, bydd yn rhaid i ni dynnu'ch Visa yn ôl yn unol â rheolau'r Swyddfa Gartref.

Os oes angen unrhyw wybodaeth bellach arnoch, e-bostiwch immigration@bangor.ac.uk